Program

(English below)

Milonga Program:
Friday 14th September:
19.00-20.30: Powerfull meat soup and cake at Ramsvig
20.30-02.00: Milonga Azul – DJ Frodo, Kjell Frode Hansen from Haugesund at Sjernarøy school

Saturday 15th September:
09.00-10.00: Breakfast at Ramsvig
12.00-18.00: Milonga Blanco – Guest DJ to be announced at Ramsvig
13.00-14.30: Lasagna at Ramsvig
19.00-20.30: Dinner: Wild salmon, Ramsvig chocolate cake with fresh berries and coffee at Ramsvig
21.00-03.00: Milonga Rojo – Star DJ :Jonas Maria Joma from Cologne/Køln, Germany at Sjernarøy school
22.30-22.50: Show with instructors

Sunday 16th September
09.00-10.00: Breakfast at Ramsvig
12.00 – 15.00: Day Milonga – DJ Papa, Ingvald Vea-Klungtvedt from Sandnes at Ramsvig
14.00 – 16.00: Powerful fish soup with a lot of fish at Ramsvig
15.00 – 18.00: Farewell-milonga – DJ Frodo, Kjell Frode Hansen from Haugesund

 

There will be milonga music from Friday evening all the way until festival end on Sunday, a total of nearly 25 hours of dancing.

Work Shop Program:
Friday 14th September:
17.00-18.30: Work Shop A: Intention and projection of the “Caminata”  (levels 2-5)
19.00-20.30: Powerfull meat soup and cake at Ramsvig

Saturday 15th September:
09.00-10.00: Breakfast at Ramsvig
11.00 – 12.30: Work Shop B: Pivot techniques and the “Ocho cortado milonguero” (levels 2-5)
13.00 – 14.30: Lasagne at Ramsvig
15.00 – 16.30: Work Shop C: Milonguero turns with closed embrace (level 3-5)
17.00 – 18.30: Work Shop D: Sacadas, several combinations and sequences (level 4-5)
19.00 – 20.30: Dinner: Wild salmon, Ramsvig chocolate cake with fresh berries and coffee at Ramsvig

Sunday 16th September
09.00-10.00: Breakfast at Ramsvig
11.00-12.30: Work Shop E: The basic rhythms to dance: Time, Half Time, Double Time, Contratiempo & the Pauses (level 2-5)
13.00 -14.30: Work Shop F: Tools for interpretation of the melody, finding your own flow and texture (level 4-5)
14.00 – 16.00: Powerful fish soup with a lot of fish at Ramsvig

 

Beskrivelse av workshops:
Work Shop A: Intention and projection of the “Caminata”  (nivå 2-5):
Hva er nødvendig for en fører og for en følger for å få til en god caminata / gå teknikk. De elegante stegene «La base del 40». Her er ofte essensen i selve tango.

Work Shop B: Pivot techniques and the “Ocho cortado milonguero” (levels 2-5):
Rett teknikk for å utføre pivotering, hvilke muskler skal brukes.
Hvordan fungerer og virker «Ocho cortado milonguero» , hvordan er kommunikasjonen og samspillet.

Work Shop C: Milongueros turns with closed embrace (nivå 3-5):
Bruk av overkropp rotasjon og samspill for å skape energier og retnings forandringer. Hvordan utføres dette i en milonguero stil.

Work Shop D: Sacadas. Forskjellige kombinasjoner og sekvenser (nivå 4-5).
Utforske prinsippene og hvordan en sacada fungerer. Bruk av forskjellige posisjoner og overføring av energi og kropps spenning for å skape sacada bevegelse.

Work Shop E: The basic rhythms to dance: Time, Half Time, Double Time, “Contratiempo”, & the Pauses. (level 2-5).
Hvordan bruke dansen din i musikken, steg kvalitet og intensitet. Hva har du tid til i musikken, hvordan tilpasser vi hastigheten og stoppene. Finn formelen som trengs for en trygg danse opplevelse.

Work Shop F: Verktøy for tolking av melody, forskjellen mellom tangoer, slik at du kan danse og tolke hver tango individuelt (nivå 4-5).
Dette er gøy, finn ditt favoritt orkester. Hvordan finne flyten og samspillet med musikken  slik at du kan utføre magi.

Selve rekkefølgen av work shops er av stor betydning, slik at studenter med mindre danse erfaring vil kunne ta alle workshops, fordi disse er bygd fra bunnen og oppover i vanskelighetsgrad, det er som å bygge et hus. En student som har kun hold på en kort periode (et eller to år), vil kunne ta alle kursene og få bra utbytte.

Nivåskildring, ver grei å berre melda deg på kurs som passer til ditt nivå!
Level 1: Høver for dei som ikkje kjenner argentinsk tango, og til dei som har eitt eller fleire nybyrjarkurs og treng danseerfaring.
Level 2: Tilsvarer nivå Øva. Då har ein eitt el. fleire nybyrjarkurs, og treng meir basisteknikk for å få flyt i dansen.
Level 3: Vidaregåande 1. Kjenner godt basiselementa ocho, kryss, danseerfaring 1-2 år.
Level 4: Vidarekomne 2. Kjenner godt fleire element som giro, sacada, ocho cortado m.fl. Danseerfaring 3-4 år.
Level 5: Avansert. Har flyt i dansen og handterer fleire element. Danseerfaring 5+ år.

Det blir nesten 25 timer med danse musikk i tillegg til work shops, så her er det noe for alle! Dans i mellom work shops hvis du ønsker det.

*****************
Description of workshops:
Work Shop A: Intention and projection of the “Caminata”  (levels 2-5):
What the leader needs and what the follower needs for a good caminata (walking). The elegant step sequence “La base del 40”.

Work Shop B: Pivot techniques and the “Ocho cortado milonguero” (levels 2-5):
Correct pivot technique for proper turns. How does it work the «Ocho cortado milonguero»?

Work Shop C: Milongueros turns with closed embrace (level 3-5):
How to use the association and dissociation to create energies. Performing the giros and directional changes in milonguero style.

Work Shop D: Sacadas. Several combinations & sequences of sacadas (level 4-5).
How the sacada works, using different positions with energi and muscular tension for performing sacada movements.

Work Shop E: The basic rhythms to dance: Time, Half Time, Double Time, “Contratiempo”, & the Pauses. (level 2-5):
Learning to explore the music in your dance, using your steps and speed. Why to stop and when to start walking. Find your formula in the dance.

Work Shop F: Tools for interpretation the melody, the differences between tangos, so you can dance and interpret each tango of different way (level 4-5):
This is fun, find your favourite orchestra. How to find the flow and connection to the music and perform magic.

The correlative order of the workshops is important, for the students with less tango can make all the workshops, because they are evolving from the bottom up, it’s like building a house. So a student who has been learning for a short time (one or two years of tango classes), can do all workshops perfectly too.

Guidance on workshop levels are indicated behind every workshop. Please choose workshops in accordance with your level.
Level 1: For those new to Argentine tango, and for those who have one or more beginner courses and need to build their dance experience.
Level 2: Corresponds to intermediate level. For those who have taken one or more beginner course, and need more basic technique to get the flow of the dance.
Level 3: Experienced 1. For those with good basic elements such as ochos and cross. Dance experience 1-2 years.
Level 4: Experienced 2. For those that have mastered more advanced elements such as giro, sacada, ocho cortado. Dance experience 3-4 years.
Level 5: Advanced. For those that have fluency in their dance and can handle several elements. Dance Experience 5+ years.

 

Some famous words:
Javier Rodriguez (famous dancer milonguero): When a man walks nicely, the woman dies in his embrace.
Pablo Veron: (famous dancer tanguero): A good dancer, you recognize by the way he walks, not by acrobatic figures.

 

 

 

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s